Welke diensten levert de vereniging?

Marktanalyse, bestaande bouw en nieuwbouw

Wij analyseren het woonaanbod versus de vraag uit de markt en zetten dit gedifferentieerd naar soort, aantallen en prijs voor u uiteen.

Opstellen of beoordelen marketingstrategie

Welke koers kiest u? Wij onderzoeken en analyseren. Daar voegen we onze marktkennis aan toe. Zo komen we met een marketingplan dat u toont hoe u tot een optimale afzetbaarheid komt. De gekozen doelgroep is leidend in deze strategie.

SWOT-analyse

Hoe groot is de slagingskans van uw plannen? Op basis van ervaring en cijfers maken wij vanuit het marktperspectief een gefundeerde inschatting met sterke en zwakke punten. Een beoordeling van de concurrentiepositie is onderdeel van de analyse.

Sparringpartner in planuitwerking

Een woningmarktconsultant is uw sparringpartner bij de planuitwerking. Een expert die waarde toevoegt aan uw ontwikkelteam met marktkennis. Uitgangspunt daarbij is om te komen tot een goed en afzetbaar woonproduct tegen het beoogde financiële eindresultaat.

Advies voor start verkoop/verhuur

Heeft u bij de planvorming geen gebruikgemaakt van een woningmarktconsultant? Geen probleem. Zelfs vlak voor de verkoop of verhuur kunnen wij nog van meerwaarde zijn. Het advies over opzet en product laten we dan achterwege.

Doelgericht kijken we hoe we met het bestaande product de doelgroep kunnen bereiken én verleiden. Positionering!