Debbie Mels Lommers Makelaars

mevr. D.P.M. Mels (Debbie)Adres

Aalsterweg 22
5615 CG Eindhoven

Telefoon

040 29 480 00

E-mail

debbiemels@lommersmakelaars.nl

Dagelijkse werkzaamheden

Ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting hebben ertoe geleid dat vraag en aanbod steeds zorgvuldiger op elkaar afgestemd moeten worden. Een succesvolle vertaalslag naar de lokale woningmarkt wordt bij de ontwikkeling van nieuwbouw, maar ook bij de invulling van herbestemmings- en herstructureringsprojecten steeds belangrijker. Door contacten met de woonconsument op lokaal en regionaal niveau heb ik een dieper inzicht in de Brabantse woningmarkt opgedaan.

Naast het uitoefenen van het vak van makelaar-taxateur o.z. houd ik me ook bezig met de advisering van overheden, corporaties en ontwikkelaars bij woningmarktvraagstukken. Als WoningMarktConsultant breng ik in een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces de marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden in kaart, uitgewerkt in een objectief, helder advies en een goed onderbouwde rapportage. Specialismen: haalbaarheidsanalyses uitvoeren, stedenbouwkundige plannen beoordelen, revisie van de functionaliteit en plattegronden, het adviseren op het gebied van marketing en andere promotionele acties. 

Karaktereigenschappen: Gedreven, enthousiast, innovatief, no-nonsense, resultaatgericht. 

Als Woningmarkt Consultant ben ik onafhankelijk. Hierdoor ben ik in de gelegenheid om voor meerdere opdrachtgevers werkzaam te zijn, zonder dat het achterliggende belang van het verkrijgen van een verkoopopdracht een rol speelt. De opdrachtgever is dus verzekerd van een objectief en onafhankelijk adviestraject.

Referenties

Gemeente Eindhoven

Gemeente Son en Breugel

Brabants Wonen – Veldhoven

Bloom Vastgoedontwikkeling – Eindhoven

Urban Interest – ’s-Gravenhage

Wooninvesteringsfonds –Zeist

Concito Vastgoed - Driebergen

VIVO Wonen - Amsterdam